دومین جلسه کمیسیون اقتصادی سال 1444هـ.ق به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء در قصر مرمرین برگزار گردید

تاریخ: 18 اگست، 2022

در این نشست برای کمیته‌ی رهبری پروژه «تاپی» جناب الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند از جانب افغانستان که سالانه در سطح دولتها جلسه برگزار می‌شود و برای کمپنی تاپی جناب شیخ شهابالدین دلاور که در صورت ضرورت در سطح وزارت‌ها جلسه دایر می‌گردد، به عنوان نماینده معرفی شدند. قرار است در آینده نزدیک کارهای عملی این پروژه از ولایت هرات آغاز شود.

در این نشست همچنان کمیسیون اقتصادی به منظور تقویت بانکهای خصوصی از ستره محکمه خواست تا محکمه‌ی ویژهای رسیدگی سریع به قضایای بانکی را تشکیل دهد، و نیز فیصله شد که محاکم افغانستان صدور قباله‌جات شرعی جایدادها و املاک را آغاز نمایند. کار ساخت و ساز امور ساختمانی خصوصی باید از سر گرفته شود، وزارت امور خارجه و د افغانستان بانک باید تلاش کنند تا با هماهنگی سازمانهای کمک کننده، کمکهای بشردوستانه‌ای نقدی را به عوض یک بانک از طریق چندین بانک خصوصی حواله نمایند. وزارت امور خارجه تلاش نماید تا حساب‌های بانکی بانکهای خصوصی در کشورهای همسایه و سایر کشورها باز شود. د افغانستان بانک باید با کمک وزارت مالیه به بانکهای خصوصی ودیعه دهد.

با توجه به ظرفیت بانک همچنان معاشات کارمندان دولتی از طریق بانکهای خصوصی حواله شود. در حوزه بانکداری اسلامی، بانک‌های خصوصی از تجربیات کشورهای ایران، پاکستان و مالیزیا استفاده نمایند، و نیز مطابق شریعت بر اساس طرزالعمل بانک مرکزی، بانک‌های خصوصی به مردم قروض اسلامی (مضاربه، مرابحه و سلم) بدهند.

در این نشست برای بحث موضوعات اقتصادی با ایران بر سر تعیین هیئت مشترک ذیصلاح و مسلکی متشکل از وزارت مالیه، معادن و پترولیم، آب و انرژی، زراعت، آبیاری و مالداری، اقتصاد، صنعت و تجارت و اداره خط آهن نیز فیصله صورت گرفت. این هیئت در آینده نزدیک در مورد موضوعات مختلف با مقامات کشور ایران گفتگو خواهند کرد.

کمیسیون اقتصادی نیز تصمیم گرفت که وزارت آب و انرژی اولین سروی بند دره سلطان ابراهیم و شیرآبه در ولایت سرپل را آغاز و کار دیزان بندهای مذکور را تکمیل کند. بند سلطان ابراهیم علاوه بر تولید 20 میگاوات برق، 250 هزار جریب زمین را نیز آبیاری میکند که هزینه هر دو بند 124 میلیون دالر تخمین گردیده است.

در این نشستِ کمیسیون اقتصادی به وزارت‌خانه‌های فواید عامه و شهرسازی وظیفه سپرده شد که سروی سرک حلقوی شهری ولایت سرپل را روی دسته گرفته و دیزاین آن را تکمیل نمایند. در این جلسه همچنین تصمیم اتخاذ گردید که کار ساخت یک بند دیگر در ولایت سرپل با هزینه‌ای 4 میلیون افغانی آغاز شود که 7 هزار هکتار زمین را آبیاری میکند.