معاون نخست ریاست‌الوزراء جهت افتتاح کانال قوش‌تیپه عازم بلخ شد

تاریخ: 30 مارچ، 2022

ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست ریاست‌الوزراء جهت افتتاح کانال قوش‌تیپه به ولایت بلخ سفر کرد. در مراسم افتتاح این کانال علاوه بر معاون نخست ریاست‌الوزراء، برخی از اعضای کابینه و مقامات بلندپایه‌ای دولتی نیز حضور داشتند.

ملا عبدالغنی برادر آخند در مراسم افتتاح کانال قوش‌تیپه گفت: "امروز یک روز خوشحالی است که آرزوی ملت رنج دیده‌ای افغانستان برآورده می‌شود. زمانی که با شرکت انکشاف ملی پیرامون این پروژه صحبت نمودم خیلی از کارها را متوقف نموده و فقط روی آغاز کار پروژه کانال قوش‌تیپه تمرکز کردم."

معاون نخست ریاست‌الوزراء همچنان افزود: "با ساخت و تکمیل شدن کانال قوش‌تیپه حدود 3 میلیون جریب زمین آبیاری خواهد شد که افغانستان را از نگاه تولید گندم به خودکفایی خواهد رسانید. برعلاوه با بهره‌برداری این کانال به مرور زمان فابریکه‌های داخلی جهت پروسس محصولات زراعتی ساخته خواهد شد و صادرات افغانستان به معیارهای جهانی تنظیم خواهد گردید. همچنین برای هزاران تن از جوانان زمینه کار مساعد می‌شود که این مسأله باعث جلوگیری از رفتن جوانان به خارج از کشور به ویژه از راه‌های قاچاقی خواهد شد."

ملا عبدالغنی برادر آخوند در مراسم افتتاح کانال قوش‌تیپه گفت: امارت اسلامی افغانستان تعهد کامل و برنامه‌های خوبی برای آبادی کشور دارد، و ان‌شاءالله در آیندهای نزدیک خبرهای خوبی بیشتر خواهیم داشت.

کانال قوش‌تیپه در مجموع 285 کیلومتر طول دارد که کار تکمیل آن به 3 فاز تقسیم شده است. فاز نخست این کانال در مدت یک سال و فازهای دوم و سوم آن در مدت 5 سال تکمیل می‌گردد. علاوه بر آبیاری زمین‌های زراعتی، در طول کانال مذکور ده‌ها فارم تولیداتی و زراعتی در نظر گرفته شده است.