کنفرانس مطبوعاتی تحت عنوان روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان

دعوت نامه مطبوعاتی

کابل- افغانستان: قرار است، چهارشنبه مورخ ۱۵ ام سنبله سال روان، محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء در کنفرانسی تحت عنوان "روابط تجارتی و اقتصادی افغانستان" که از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدویر می گردد، اشتراک و سخنرانی نماید. بناً از نماینده‌گان محترم رسانه‌ها احترامانه دعوت به عمل می آید تا جهت پوشش خبری این کنفرانس تشریف بیاورند.

زمان: چهارشنبه، ۱۵ام سنبلۀ ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ قبل از ظهر، آرزومندیم که به ساعت ۹:۳۰ تشریف بیاورید.

محل تدویر کنفرانس: هوتل سرینا