به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند نشست چهارم کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی برگزار گردید

تاریخ: 21 سپتمبر، 2022

به ریاست الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء، نشست چهارم کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی برگزار گردید. در این نشست بر شفافیت کمک‌رسانی به شهروندان از سوی موسسات داخلی و خارجی و حل مشکلات موجود در این روند، هماهنگی میان وزارتخانه‌های سکتوری و موسسات، شفافیت روند توزیع کمک‌ها، ارائه‌ای گزارش موسسات به وزارت اقتصاد و سایر موارد مهم دیگر بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به وزارتخانه‌های عضو کمیسیون رسیدگی به حوادث طبیعی هدایت که به منظور هماهنگی و تبادل معلومات باید هر چه زودتر دیتابیس مرکزی ساخته شود، و با فعال ساختن سیستم کار را عملا آغاز نمایند.

در پایان ملا عبدالغنی برادر آخند به وزارتخانه‌های عضو کمیسیون مذکور هدایت داد تا برای انجام بهتر امور، هماهنگی را افزایش داده و در صورت وقوع حوادث طبیعی آمادگی کامل برای کمک‌رسانی به شهروندان را داشته باشند.