محترم ملا عبدالغنی برادر آخند به هدف بازدید از پیشرفت های کاری کانال قوش تیپه به ولایت بلخ سفر نمود

تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۴۰۱

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء به هدف بازدید از پیشرفت های اخیر کاری کانال قوش تیپه به تاریخ ۱۷ ام حوت ۱۴۰۱ خورشیدی در راس یک هیئت عالی رتبه دولتی به ولایت بلخ سفر نمود. معاون اقتصادی ریاست الوزراء را حین بازدید از کانال یاد شده، محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء، محترم مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، محترم مولوی صدراعظم معین وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محترم محمد ابراهیم صدر معین وزارت امور داخله، مولوی محمد اسحاق معین وزارت صحت عامه، محترم نور احمد آغا معاون د افغانستان بانک، محترم حاجی گل محمد والی ننگرهار، حاجی عبدالاحد فضلی والی سمنگان، مطیع مولوی مسوول قول اردوی ۲۰۹ الفتح ولایت بلخ ، عبدالرحمن عطاش رییس عمومی شرکت انکشاف ملی و برخی مسوولین بلند رتبه دولتی همراهی می نمودند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند هنگام دیدار از پیشرفت های اخیر کاری کانال مذکور گفت: "هدف از این سفر ما مشاهده پیشرفت های کاری کانال قوش تیپه است، که الحمدلله امور آن به رهبری و مدیریت سالم شرکت انکشاف ملی مطابق پلان به پیش میرود. امارت اسلامی افغانستان برای تکمیل کار پروژه‌ای قوش تیپه متعهد است و یکی از اهداف آمدن ما به این جا هم این بود تا به ملت خود اطمینان بدهیم که ما به هر صورت برای تکمیل  این پروژه‌ای ملی و حیاتی و به انجام رسانیدن آن متعهد هستیم ." معاون اقتصادی ریاست لوزراء سعی و تلاش مسوولین شرکت انکشاف ملی را در راستای پیش برد کار این پروژه ملی ستوده و برای بهبود فعالیت های شان هدایات لازم دادند. کانال قوش تیپه در شمال کشور یک پروژه‌ای بزرگ اقتصادی و ملی محسوب  می شود که اکنون کار فاز اول آن ۷۰ فیصد انجام شده است و طبق پلان تا اخیر سرطان ۱۴۰۲ خورشیدی کار باقمانده آن تکمیل خواهد شد. در این کانال اکنون در حدود ۳۰۰ شرکت، اضافه تر از ۴۰۰۰ ماشینری و ۶۵۰۰ تن مصرف کار اند. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند پس از بازدید از کانال قوش‌تیپه با مسوولین ولایت بلخ نیز دیدار کرد و به آنها در حصه‌ای رفع به موقع مشکلات مردم و انجام کارها در ابعاد مختلف هدایات لازم داد.