معاون نخست ریاست‌الوزراء با نمایندگان سکتور خصوصی دیدار کرد

تاریخ: 5 دسمبر، 2021

ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست ریاستالوزراء در دفتر کاری خود با نمایندگان سکتور خصوصی دیدار کرد. محترم ملا صاحب از تلاشهای سکتور خصوصی در افغانستان قدردانی نموده و از تامین امنیت کامل آن‌ها اطمینان داد. آقای ملا برادر گفت: سکتور خصوصی مهمترین نقش را در احیای اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند و کارهای آن‌ها در این زمینه قابل توجه است.

نمایندگان سکتور خصوصی همچنان نگرانیهای خود را با معاون نخست ریاستالوزراء در میان گذاشته و گفتند: دشوای برداشت پول از بانکها برای خرید مواد اولیه، عدم انتقال پول از طریق بانکها هنگام خرید کالا از بازارهای بینالمللی و مشکلات مالیه در گمرکات هنگام واردات کالاهای تجاری از مواردی اند که در شرایط کنونی به سکتور خصوصی مشکلات را خلق کرده است.

چنانچه خان جان الکوزی، عضو اتاق سرمایهگذاری سکتور خصوصی گفت: مشکلات فوق بر تجارت آنها تأثیر گذاشته و میلیون‌ها دالر برای آنها صدمه وارد کرده است. او همچنین افزود: اگر به این مشکلات رسیدگی نشود بعید نیست که سکتور خصوصی افغانستان در آیندهای نزدیک به مشکل جدی مواجه شود. وی افزود، امارت اسلامی افغانستان باید در این زمینه گام‌های جدی را بردارد.

محترم ملا برادر آخند پس از شنیدن مشکلات سکتور خصوصی به ارگان‌های ذیربط هدایت داد تا مشکلات سکتور خصوصی در این راستا را حل نموده و به منظور تولید بهتر و رفع نیازهای مردم با آنها همکاری جدی نمایند.

بر علاوه ملا صاحب به منظور سرمایهگذاران داخلی از جامعه جهانی خواست تا در بخشهای مختلف به ویژه استخراج معادن و اعمار بندها به منظور احیای اقتصاد افغانستان سرمایهگذاری نمایند. آقای برادر افزود: اگر معادن و ذخایر زیرزمینی به درستی استخراج و به بازار عرضه شود زمینهی اشتغال برای هموطنان ما فراهم شده و گام خوبی در راستای خودکفایی خواهد بود. وی افزود: افغانستان از نظر معادن به سطح منطقه کشوری غنی می‌باشد که بیشتر معادن آن تا هنوز استخراج نشده است.

ملا برادر آخند معاون نخست ریاست‌الوزراء همچنان به اعمار بندها اشاره کرد و گفت: اگر جامعه جهانی در ساخت بندها در افغانستان سرمایهگذاری نماید از یک سو مردم افغانستان از نگاه برق خود کفا خواهند شد و از سوی دیگر در آبادی دشت‌های کویر و خشکه مؤثر خواهد بود.