نشست اداری معاونیت اقتصادی برگزار گردید

تاریخ: 30 می، 2022

نشست اداری معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی افغانستان به ریاست مولوی ذبیح الله معاون ریاست عمومی دفتر مقام برگزار گردید. نشست نخست با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز و سپس مولوی ذبیح الله معاون ریاست عمومی دفتر مقام پیرامون تنظیم جلسات اداری، ایجاد هماهنگی میان ر‌ؤسا، بحث پیرامون دستاوردها، فرصت‌ها و موانع در زمینه‌های مختلف و راه‌حل‌های آن به تفصیل انجام شد.

طبق آجندا در این جلسه جهت بهبود، هماهنگی و اصلاحات بیشتر امور و ارائه خدمات ریاست‌های مختلف معاونیت اقتصادی بحث صورت گرفت، و نیز در مورد مسایل مربوطه هدایات و تصامیم لازم اتخاذ گردید. در پایان بر دوام چنین نشست‌ها در آینده تاکید صورت گرفت.