وزارت معادن و پترولیم: برای تولید برق از زغال سنگ می‌توانیم حداقل برای 30 سال مواد خام را تامین نمایم

تاریخ: 12می، 2022

کمیسیون ویژه به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست ریاست‌الوزراء جهت تولید برق از زغال سنگ به رهبری وزارت انرژی و آب؛ مسوولان وزارت معادن و پترولیم را به هدف استخراج معادن، مسوولان وزارت انرژی و آب را به هدف فراهم ساختن و توزیع برق و مسوولان اتاق صنعت و معادن را به منظور جلب و جذب سرمایه‌گذاری مؤظف نمود تا در مورد ابعاد ذکر شده‌ای موضوع بحث و بررسی دقیق، فنی و تخصصی انجام داده و جزئیات کامل آن را طی گزارشی جهت ارزیابی به جلسه بعدی این کمیسیون ارائه نمایند.

تلاش‌ها برای تولید برق از زغال سنگ و از منابع داخلی در حالی صورت میگیرد که افغانستان 80 درصد برق خود را از کشورهای بیرونی وارد میکند، و تنها 20 درصد ظرفیت تولید برق را در داخل دارا می‌باشد. مقامات د افغانستان برشنا شرکت میگویند که این اقدام برای جلوگیری از انتقال صدها میلیون دالر در سال به خارج از کشور جهت خریداری برق مهم بوده و در عین حال بر تقویت صنعت داخلی کمک میکند.

همچنان مسوولان وزارت معادن و پترولیم می‌گویند: برای تولید 1700 میگاوات برق از زغال سنگ، این وزارت می‌تواند مواد خام را برای حداقل 30 سال و حداکثر 60 سال تأمین نماید.

برعلاوه شیرباز کمین زاده رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان می‌گوید: آن‌ها با تمام سرمایهگذاران داخلی و خارجی در مورد سرمایهگذاری در این بخش صحبت کردهاند، اما خوشبختانه بسیاری از آنها آماده‌ای سرمایهگذاری در این زمینه هستند.