کمیسیون اقتصادی؛ طرحی که از سوی «د افغانستان بانک» برای صرافان ترتیب گردیده قابل تطبیق است

تاریخ: 21 اپریل، 2022

کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست رياست‌الوزراء طرحی را که «د افغانستان بانک» برای صرافان تهیه نموده است قابل تطبیق می‌داند. این طرح به منظور تنظیم امور کاری صرافان، داشتن جوازکار و نیز جلوگیری از قاچاق پول به خارج از افغانستان ساخته شده است.

آقای حاجی احمد معاون د افغانستان بانک می‌گوید: هر صراف باید جوازکار داشته باشد، همچنان 5 میلیون افغانی ضمانت به د افغانستان بانک تسلیم کند و نیز شرکت‌های خدمات پولی 50 میلیون افغانی سرمایه‌ای نقد نزد بانک داشته باشند. وی همچنان افزود؛ با روی دست گرفتن این طرح فعالیتهای صدها صرافِ غیرقانونی که به صورت قاچاقی پول را از افغانستان خارج می‌کردند مهار می‌شود.

کمیسیون اقتصادی همچنان طرحی را که از سوی شرکت دولتی نفت و گاز جهت واردات مواد خام به طور انحصاری از کشورهای بیرونی به هدف جلوگیری از ورود مواد نفتی بی‌کیفیت و اضرار ناشی از آن به صحت انسان و متضرر شدن وسایط ترانسپورتی تهیه شده است را قابل اجراء دانست که شرکت دولتی نفت و گاز پس از وارد نمودن مواد خام، آن را جهت تصفیه و پروسس به سکتور خصوصی می‌سپارد.

مسوولین شرکت دولتی نفت و گاز می‌گویند: بیشتر مواد نفتی قبلاً بدون تصفیه و پروسس وارد کشور می‌شد که نه تنها به سلامت مردم بلکه به محیط زیست و نیز وسایط ترانسپورتی آسیب می‌رساند.