امارت اسلامی افغانستان در طول حاکمیت دو ساله خویش در کنار سایر عرصه ها در بخش اقتصادی نیز دستاوردهای چشمګیری داشته، که طور فشرده به برخی از آنها اشاره می کنیم

WhatsApp Image 2023-08-16 at 11.44.37

با روی کار آمدن امارت اسلامی وضعیت اقتصادی که به چالش جدی مواجه بود، اکنون رو به بهبود است. افغانی در برابر اسعار خارجی نه تنها با ثبات مانده، بلکه در مقابل شماری از اسعار خارجی ارزش آن افزایش یافته، از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری گردیده، پروژه های بزرگ زیربنایی در کشور آغاز گردیده، صادرات کشور نسبت به سال‌های گذشته دو برابر افزایش یافته، تجارت پیشرفت نموده، استخراج و پروسس معادن بزرگ و متوسط جریان دارد، قیمت مواد اولیه خوراکی کاهش یافته، در تولید مواد خوراکی افزایش چشم گیری به وجود آمده، زمینه کار برای ده ها هزار تن علاوه از تشکیلات حکومتی در پروژه های عام المنفعه فراهم گردیده، در سطح عواید ملی افزایش قابل توجهی به میان آمده، بودجۀ ملی از عواید داخلی تمویل گردیده، افزون بر بازسازی شاهراه ها در بخش ترانزیت تسهیلات انبوهی به وجود آمده است، امارت اسلامی در عرصه های معادن، برق، زراعت، ترانسپورت، مخابرات و تکنالوژی، صنعت، سرمایه گذاری و تجارت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی زمینه را مساعد نموده است. اکنون سرمایه گذاران داخلی و خارجی بدون کدام مشکل در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کرده می توانند.

در دو سال گذشته از سوی امارت اسلامی در سکتور های مختلف اقتصادی ذیل کار های اساسی انجام شده و در این عرصه ها جهت سرمایه گذاری فرصت ها فراهم گردیده است.

-1سکتور معادن

بر اساس سروی های مقدماتی افغانستان به ارزش حدود سه تریلیون دالر ذخایر طبیعی دارد. امارت اسلامی سرمایه گذاری در سکتور معادن، استخراج و پروسس آن را به شکل مسلکی در صدر برنامه های کاری خود قرار داده است. مطالعات جیوفزیکی ده ها معادن دیگر تکمیل گردیده و کار عملی آن جریان دارد:

_ حوزه نفت آمو؛

_ مس عینک؛

_ چهار بلاک معدن غوریان هرات؛

_ سرب تولک غور؛

_  طلای سمتی تخار؛

_ زمرد پنجشیر؛

_ کرومایت لوگر؛

_ طلای زرکشان غزنی؛

_ گچ وردك؛

_ زغال سنگ دره صوف سمنگان؛

_ زغال سنگ بلخآب سرپل؛

_ زغال سنگ هرات؛

_ استخراج و پروسس نمک؛

_ زغال سنگ بامیان؛

_  احجار قیمتی ننگرهار؛

_ ذخایر گاز جوزجان؛

_ همچنان استخراج و پروسس معادن مختلف سایر ولایات آغاز گردیده است.

معادنیکه در آن فرصت های سرمایه‌ګذاری ایجاد ګردیده است عبارت اند از:

۱- آهن حاجی گک بامیان؛

۲-حوزه نفتی کتواز و هلمند؛

۳-طلای دشت قلعۀ تخار؛

۴-حوزه نفت هرات؛

۵-مس شیدا هرات؛

۶-مس بلخاب سرپل؛

۷-پروژه سمنت جبل سراج پروان؛

۸-پروژه سمنت هرات؛

۹-پروژه سمنت سمنگان؛

۱۰-‌پروژه سمنت بلخ؛

۱۱-همچنان در برخی سایر معادن فرصت های سرمایه گذاری به وجود آمده است.

-2 سکتور برق

افغانستان ظرفیت تولید اضافه تر از ۳۰۰ هزار میگاوات برق را دارد. از این جمله ۲۲۲ هزار میگاوات آن آفتابی، ۶۶هزار میگاوات بادی ، ۲۳ هزار میگاوات آبی و متباقی هزار میگاوات برق بایومس می باشد.

در این سکتور با روی کار آمدن امارت اسلامی پروژه های تکمیل شده و تحت کار عبارت اند از:

۱-تکمیل فاز دوم بند کجکی؛

۲- تکمیل کار باقی مانده بند کمال خان در آینده نزدیک؛

۳- آغاز کار عملی بند بخش آباد؛

۴- آغاز امور باقی مانده بند شاه و عروس؛

۵- آغاز پروژۀ تولید برق بادی به ظرفیت ۲۰۰ میگاوات در هرات؛

۶- آغاز انتقال ۵۰۰ کیلوولت برق از شمال به جنوب کشور؛

۷- آغاز کار بندهای سلطان ابراهیم در سرپل، آغا جان در ارزگان، بند دوم سروبی کابل، مناگی کنر و توری زابل؛

۸- آغاز امور کانال های شاهی در لغمان، نمک آب در تخار، زمینداور در هلمند و سایر کانال ها در ولایات مختلف کشور در آینده نزدیک.

از سوی امارت اسلامی در حصه تولید برق آبی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ذیل فراهم گردیده است:

_ بند پاشدان؛

_ پروژه آبیاری و برق گمبیری؛

_ بند دوم سروبی؛

_ بند شاه توت؛

_ پروژه آب آشامیدنی، آبیاری و تولید برق دهله؛

_ پروژه آب آشامیدنی کابل- پنجشیر؛

_ پروژه تولید برق سورتاق.

در بخش تولید برق آفتابی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ذیل به وجود آمده است:

_ پروژه تولید برق آفتابی نغلو؛

_ پروژه تولیدی برق آفتابی لغمان، غور، نیمروز، پکتیکا، خوست، فراه و دایکندی.

در بخش تولید برق بادی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ذیل به میان آمده است:

_ پروژه برق بادی مزار شریف؛

_ پروژه برق بادی پروان؛

_ پروژه برق بادی هرات.

در بخش تولید برق در بایومس فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ذیل فراهم گردیده است:

_ پروژه ۱۰ میگاوات بایوگاز در کابل؛

_ پروژه ۱۰ میگاوات بایوگاز در مزار شریف؛

_ پروژه ۱۰ میگاوات بایوگاز در هرات؛

_ پروژه ۱۰ میگاوات بایوگاز در ننگرهار.

-3سکتور زراعت

زراعت یکی از سکتور های مهم اقتصادی است. این سکتور چهارم حصه تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. با حاکمیت امارت اسلامی جهت‌ تقویت این سکتور ده ها پروژه پلان گردیده است:

کانال قوش تیپه یکی از پروژه های مهم و حیاتی به سطح  کشور محسوب می شود. این پروژه در سه فاز دیزاین گردیده که فاز اول آن اضافه تر از ۹۰ فیصد تکمیل گردیده است‌. این‌ کانال ۵۸۰ هزار هکتار زمین را آبیاری می کند.

با روی کار آمدن امارت اسلامی فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ذیل مساعد گردیده است:

۱-مراکز پروسس میوه ها؛

۲- سرد خانه ها برای محصولات زراعتی؛

۳- گلخانه ها؛

۴- سیستم های آب رسانی؛

۵- حوزۀ پنجم آمو دریا؛

۶- برنامۀ بازسازی سیستم آبیاری و زیر بنایی کانال ننگرهار؛

۷- برنامۀ سرمایه گذاری انکشاف منابع آب؛

۸- انکشاف سلسله ارزش باغداری؛

۹- حمایت از زراعت و زنجیره ارزش محصولات؛

۱۰- انکشاف منابع آبی ارغنداب؛

۱۱- اشتراک مردم عامه در پروگرام زراعت و مالدار؛  

۱۲- برنامه اولویت ملی؛

۱۳- برنامه ملی باغداری و مالداری؛

۱۴- پروژه مصونیت عاجل زراعتی و مواد خوراکی.

-4 سکتور ترانسپورت

امارت اسلامی پیرامون داشتن ترانسپورت معیاری در پروژه های ذیل کار عملی را آغاز نموده است:

۱-باز سازی شاهراه کابل-کندهار؛

۲- باز سازی شاهراه سالنگ ها؛

۳- باز سازی سرک هرات-غور؛

۴- باز سازی سرک کندهار-ارزگان؛

۵- باز سازی لین دوم سرک کابل-لوگر؛

۶- باز سازی ده ها سرک در ولایت کابل؛

۷- بازسازی راه هایی که از ولایات به ولسوالی ها امتداد یافته است.

از سوی امارت اسلامی در بخش ترانسپورت فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های ذیل به میان آمده است:

۱-خط آهن مزار شریف-کابل-پکتیا؛

۲- بخش دوم خط آهن هرات-خواف؛

۳- خط آهن اندخوی-شبرغان؛

۴- خط آهن تورغندی-هرات؛

۵- خط آهن کندهار الی سپین بولدک؛

۶- خط آهن هرات، فراه و دلارام؛

۷- سرک حلقوی شهر کابل؛

۸- ایجاد ترمینل ها در امتداد شاهراه ها؛

-5 سکتور مخابرات

از طرف امارت اسلامی در سکتور مخابرات برای سرمایه گذاری فرصت های ذیل به میان آماده است:

۱-انکشاف شبکه ملی فایبر نوری به تمام ولایت ها؛

۲- به منظور تضمین شفافیت عواید به وجود آوردن سیستم R-T-D-M-S ؛

۳- ثبت موبایل ها از طریق کود خاص باحکومت؛

۴- ایجاد مرکز معلوماتی ملی در کاب.

-6 سکتور صنعت

امارت اسلامی سرمایه گذاری خصوصی و تشبثات خصوصی در کشور را تشویق و حمایت نموده و مصونیت آن را تضمین کرده است. اکنون افغانستان در بخش‌های ساختمانی، محصولات زراعتی، ادویه، مواد خوراکی، صنایع دستی و شماری سایر عرصه ها تولیدات دارد.

از سوی امارت اسلامی در سکتور صنعت فرصت های سرمایه گذاری در بخش های ذیل به وجود آمده است:

۱-صنایع کیمیاو؛

۲- مواد ساختمانی؛

۳- صنایع ساخت ماشین و فلزات؛

۴- صنایع تولید ادویه؛

۵- صنعت چاپ؛

۶- نجاری و صنایع کاغذ؛

۷- صنایع سبک؛

۸- صنایع مواد خوراک؛

۹- و سایر صنایع مختلف.

-7 سکتور بانکی

از طرف امارت اسلامی در سیستم بانکی کار های ذیل آنجام گردیده است:

۱-حفظ ارزش افغانی؛

۲- کنترول نرخ ها؛

۳- چاپ و توزیع بانکنوت های جدید؛

۴- کنترول شرکت های صرافی و عرضه خدمات پولی؛

۵- پیاده نمودن سیاست های پولی؛

۶- از بین بردن محدودیت های حسابات بانکی جدید؛

۷- انکشاف و پیشرفت بانکداری اسلامی؛

۸- جلوگیری از پول شویی.

امارت اسلامی در بخش انکشاف و ترویج بانکداری اسلامی برای سرمایه گذاران، فرصت های زیادی سرمایه گذاری را فراهم نموده و از آن ها می‌خواهد تا در این قسمت سرمایه گذاری نمایند.

-8سکتور تجارت

افغانستان در جریان سال ۱۴۰۱ خورشیدی در حدود دو میلیارد دالر صادرات داشت. امارت اسلامی در عرصه تجارت فرصت های بی شماری را به میان آورده است که برخی از آنها را در ذیل به قسم نمونه یاد آور می‌شویم:

۱-حل مشکل برق صنعتکاران؛

۲- انکشاف پارک های صنعتی؛

۳- ایجاد اتاق های صنعتی؛

۴- اعمار سرد خانه ها؛

۵- کاهش تعرفه مواد خام؛

۶- براه اندازی نمایشگاه های ملی و بین المللی؛

۷- معافیت جرایم مالیاتی؛

۸- عرضه خدماتی ۲۴ ساعته گمرکی؛

۹- بازگشایی دهلیز های هوایی؛

۱۰- به وجود آوردن تسهیلات ترانزیتی.

از سوی امارت اسلامی در سکتور تجارت فرصت های سرمایه گذاری در بخش های ذیل مساعد گردیده است:

۱-داشتن ترانسپورت معیاری؛

۲- عصری نمودن گمرکات؛

۳- ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی؛

۴- ایجاد لابراتوار های معیاری جهت کنترول کیفیت مواد؛

۵- اعمار گدام ها؛

۶- اعمار و انکشاف پارک های صنعتی؛

 

-9حکومتداری الکترونیکی

امارت اسلامی در بخش حکومت داری الکترونیکی مشترکاً با سکتور خصوصی زمینه سرمایه گذاری را مساعد ساخته است:

۱-جمع آوری عواید توسط سیستم الکترونیکی؛

۲- اخذ جواز ها به شکل انلاین؛

۳- کنترول سرعت وسایط ترانسپورتی از راه دور؛

۴- نصب جی پی اس در وسایط ترانسپورتی؛

۵- نصب سیستم میزان تناژ بلند؛

۶- سیستم اسکن موتر های باربری.

در بخش اتصال منطقوی در حصه ترانزیت و انتقال انرژی، افغانستان از همه به یک مسیر نزدیک و امن میان آسیایی میانه و جنوبی مبدل گردیده است. امارت اسلامی زمینه سرمایه گذاری را در پروژه های تاپی، کاسا یک هزار، توتاپ و تاپ فراهم نموده است‌.

قابل یاد آوری است که امارت اسلامی علاوه از سکتور های ذکر شده فوق در افغانستان در حصه سرمایه گذاری سهولت های موجوده، حمایت از سرمایه گذاران و نقاطی را که برای سرمایه گذاری مساعد نموده عبارتند از:

۱-حکومت حمایت کننده سرمایه گذاری؛

۲- نیروی جوان و ارزان کاری؛

۳- مصارف کم تجارتی و کار و بار؛

۴- از طریق اتصال منطقوی دسترسی به بازار های بین المللی؛

۵- موافقت نامه های دوجانبه و چند جانبه تجارتی؛

۶- یک بازار استفاده ناشده با رقبای محدود و محیط گسترده برای انجام فعالیت های تجارتی؛

۷- عضویت در سازمان بین المللی تجارت؛

۸- مرکز حل منازعات تجارتی؛

۹- امنیت سرتاسری.