اعلامیۀ معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ا.ا.ا در پیوند به گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان

124

اعلامیۀ معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء ا.ا.ا در پیوند به گزارش اخیر بانک جهانی پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان!

در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان گزارشی در ۳۱ ام جولای۲۰۲۳ میلادی از سوی بانک جهانی منتشر گردیده است. در این گزارش به پیشرفت های مثبت به وجود آمده در وضعیت اقتصادی افغانستان اشاره شده است.

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان گزارش های را که در کنار سایر بخش‌ها در ارتباط به وضعیت اقتصادی افغانستان مثبت و مشحون از واقعیت باشد، تحسین می کند و به این باور است که در مورد وضعیت اقتصادی کشور مسایل مثبتی که در گزارش خاطر نشان گردیده، این یک واقعیت است و به همین شکل تمامی پیشرفت های انجام شده به جهانیان آشکار و از آن چشم پوشی نشود.

در گزارش آمده است که سطح انفلاسیون نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته، در تولید مواد خوراکی افزایش به عمل آمده، ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی بلند رفته است، در قیمت مواد خوراکی و غیر خوراکی کاهش به وجود آمده، در تعرفه مواد خوراکی وارداتی از سوی حکومت کاهش به عمل آمده، در سیستم بانکی پیشرفت صورت گرفته و خصوصاً برای شرکت های تجارتی تسهیلات فراهم شده، فرصت های کاری بیشتر گردیده، ضمن صادرات سطح واردات و عواید ملی نیز ازدیاد یافته، معاش کارمندان دولتی به وقت معینه تادیه شده و خدمات با کیفیت صحی برای مردم عرضه گردیده است.

امارت اسلامی به این باور است اگر جامعه جهانی به تعامل مثبت رو آورد، محدودیت ها را کنار بگذارد و سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد سازد، در این صورت افغانستان در پهلوی سایر عرصه ها در بخش اقتصادی پیشرفت قابل ملاحظه خواهد نمود.

به همین شکل امارت اسلامی افغانستان از تمامی سازمان های بین المللی می خواهد که در مورد افغانستان پیشرفت های را نمایان سازند که با گذشت هر روز در افغانستان به وجود میاید؛ با این حال جهان از وضعیت واقعی افغانستان و پیشرفت‌های انجام شده آگاه خواهد شد.

امارت اسلامی از بانک جهانی خواستار آن است تا پیرامون وضعیت اقتصادی افغانستان ضمن نشر واقعیت های عینی، پروژه های که از سوی این سازمان تمویل میشد و اکنون نیمه تمام باقیمانده اند، دوباره آغاز و آنرا تکمیل نماید.

امارت اسلامی افغانستان

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء