کمیسیون اقتصادی؛ سکتور خصوصی سرمایه‌گذاری در تولید برق را در اولویت قرار دهد

تاریخ: 23 اپریل، 2022

کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند معاون نخست رياست‌الوزراء پس از بحث و گفتگوی مفصل در مورد تمام بخش‌هایی که سکتور خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارد به تولید انرژی اولویت داد. این کمیسیون به ریاست وزارت انرژی و آب؛ وزارت معادن و پترولیم، وزارت صنعت و تجارت، اتاق صنایع و معادن و همچنین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری مؤظف گردید تا در قسمت تولید انرژی از زغال سنگ در پارک‌های صنعتی، شهرهای بزرگ و این گونه ساحات با توجه به حجم زغال سنگ و نیاز به انرژی اولویت داده و عملاً کار در این زمینه را آغاز نمایند.

کمیسیون اقتصادی این گام را درحالی بر می‌دارد که افغانستان تقریباً 80 درصد برق از کشورهای خارجی وارد می‌نماید که از این رهگذر سالانه میلیون‌ها دالر هزینه می‌پردازد.

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت می‌گوید: سکتور خصوصی با هماهنگی وزارت صنعت و تجارت آماده سرمایهگذاری در بخش‌های صنایع، معادن، خدمات طبی، غذایی، برق و زراعت می‌باشد.

به گفته عزیزی، تولید برق در داخل افغانستان نه تنها از سرازیر شدن میلیون‌ها دالر در سال به کشورهای خارجی جلوگیری می‌کند بلکه باعث رونق صنعت داخلی، افزایش تولید و نیز فراهم شدن زمینه کار بیشتر برای مردم می‌گردد.