کنفرانس مطبوعاتی در مورد دستاوردها و توافقات، سفر هیئت امارتی به ایران

دعوت‌نامه مطبوعاتی

کابل – افغانستان: به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء هيئت بلند رتبه امارتی بعد از سفر شش روزه خویش به جمهوری اسلامی ایران، امروز جمعه ۱۹ام عقرب به کابل بر می‌گردند.  قرار است هیئت یاد شده از دستاوردهای این سفر و در مورد توافقات با طرف ایرانی، کنفرانس مطبوعاتی داشته باشد.  بنآ از نماینده های محترم رسانه ها تقاضا به عمل می آید که جهت پوشش خبری این کنفرانس به میدان هوایی بین‌المللی کابل تشریف بیاورند.

زمان: جمعه، ۱۹ام عقرب ۱۴۰۲ ساعت ۱۱ قبل از ظهر، آرزومندیم که به ساعت ۱۰:۳۰تشریف بیاورید.

محل تدویر کنفرانس: میدان هوایی بین المللی کابل