محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به ولایت نیمروز سفر کرد

محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء به ولایت نیمروز سفر کرد و آنجا همراه به مسوولین این ولایت از بند کمال خان بازدید کرد و در مورد بهبود امور به مسؤلین توصیه‌هایی لازم ارائه کرد. محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخند از بند کمال خان به عنوان یک پروژه ملی و حیاتی یاد نموده و از تلاش‌های مسؤلین در راستای ابتکارات ایجاد شده قدردانی نمود.