به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ فوق العاده کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون موضوعات مورد نظر بحث صورت گرفت

dpmea_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۱۶:۴۱
5U2A9913

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ فوق العاده کمیسیون اقتصادی در قصر مرمرین تدویر و طبق آجندا پیرامون موضوعات مورد نظر بحث صورت گرفت. در جلسه فیصله گردید که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء با وزارت مالیه و سایر ادارات ذیربط بخاطر تمویل کار باقی مانده پروژه های پیشنهادی د افغانستان برښنا شرکت(لین انتقال 500 کیلو ولت برق از شبرغان تا دشت الوان و از آن جا الی ارغندی کابل همچنان برای تکمیل کار باقیمانده سب استیشن دشت الوان و ارغندی)کار نمایند، تا کار آن به اسرع وقت آغاز و الی زمستان سال آینده تکمیل گردد. همچنان به کمیته تشکیل شده به شمول نماینده معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء، وزارت های اقتصاد، شهرسازی و مسکن، اطلاعات و فرهنگ، شرکت انکشاف ملی و شاروالی کابل وظیفه سپرده شد که با در نظر داشت اصول طراحی شهری زمین مربوط به ناحیه اول شهر کابل که از چوک تا مارکیت پشتون امتداد دارد را از جهات مختلف بررسی نمایند و راپور خود بخاطر تصمیم گیری نهایی به کمیسیون اقتصادی ارایه دارند. همین گونه در جلسه فیصله شد که به ریاست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کمیتۀ متشکله از وزارت های آب و انرژی، صنعت و تجارت موظف گردید تا در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز در مورد 1000 جریب زمین بایر از ساحه مذکور دیدن نموده، با توجه به خواست های مردم تمام ابعاد قضیه را بررسی و در مورد اجاره زمین و مدت قرارداد آن نظریات خویش به کمیسیون اقتصادی شریک سازند. در پایان نشست به کمیتۀ موظف در مورد حسابات 8 شورای انکشافی ولایت بلخ وظیفه سپرده شد که پیرامون طلبات، تضمینات شوراهای مذکور در وزارت خانه ها و سایر ارگان ها بررسی نموده و همچنان پیرامون اجناس باقیمانده حکومت نزد این شوراها اجراآت خود را انجام دهند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۲/۳/۱۴ - ۱۷:۴۱
Background image

در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند قرارداد ارائه خدمات مخابراتی میان وزارت مخابرات و شرکت های مخابراتی خصوصی به امضاء رسید

در حضور داشت محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء و محترم مولوی نجیب الله حقانی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قرارداد ارائه خدمات مخابراتی به ارزش ۳۶۵ میلیون. . .

شنبه ۱۴۰۲/۳/۶ - ۱۷:۲۴
Background image

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی در قصر مرمرین تدویر گردید

به ریاست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء جلسۀ نوبتی کمیسیون تدارکات ملی به تاریخ ۶ ام جوزای سال خورشیدی روان در قصر مرمرین تدویر گردید. در این نشست طبق آجندا. . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۳۱ - ۱۲:۵۷
Background image

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء از فابریکۀ قالین سازی در ولایت هرات دیدن نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء از فابریکۀ قالین سازی در ولایت هرات دیدن نمود. محترم ملا عبدالغنی برادر آخند با شماری از سرمایه گذاران و تاجران در ولایت هرات. . .

BACK TO NEWS