معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء با رئیس بنیاد «Plant for Peace» دیدار کرد

تاریخ: 23 جون، 2022

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء با مؤسس و رئیس بنیاد «Plant for Peace» دیدار کرد. در این دیدار دو طرف پیرامون سرمایه‌گذاری در سکتورهای زراعت، معادن و زمین‌های بایر در افغانستان گفتگو کردند.

در این نشست محترم ملا عبدالغنی برادر آخند گفت: ما می‌خواهیم در افغانستان به گونه‌ای سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا به خودکفایی برسیم، و نیازی به کشورهای دیگر نداشته باشیم.

همچنان آقای «James Brett» رئیس و مؤسس بنیاد «Plant for Peace» گفت: سرمایه‌گذاری ما می‌تواند بحران افغانستان را در درازمدت حل نماید، و هدف ما حل مشکلات اقتصادی میلیون‌ها افغان در این کشور می‌باشد؛ روی این منظور توافق حکومت افغانستان در مورد این سکتورها ضروری می‌باشد.

معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء برای همکاری به آقای «James Brett» در این زمینه اطمینان داد.