گالری رسانه

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در یک هفته

آسیای مرکزی و جنوبی از طریق افغانستان با هم وصل می شوند

امارت اسلامی تلاش هایی را برای میکانیزه کردن سکتور زراعت آغاز کرده است

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در یک هفته

امارت اسلامی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی تسهیلات زیادی در زمینه سرمایه گذاری ایجاد کرده است

صندوق حمایت از سکتور خصوصی افتتاح شد

امارت اسلامی جهت حمایت از تولیدات داخلی نمایشگاه ها را در داخل و خارج از کشور راه اندازی کرده است

معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در یک هفته

معاون اقتصادی ریاست الوزراء از بند کجکی بازدید نمود

برای امارت اسلامی حمایت از سکتور صنعت و تولیدات داخلی اولویت دارد

کمیسیون اقتصادی طرح نصب سکنرهای الکترونیکی را در ۱۲ بندر گمرکی کشور منظور نمود

با حاکمیت امارت اسلامی ۱۳ شرکت دولتی از کار افتاده دوباره به فعالیت آغاز نموده است

کمیسیون تدارکات ملی به ارزش حدود ۴ میلیارد افغانی پروژه‌های مختلف را منظور نمود

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند معاون اقتصادی ریاست الوزراء، ۸ چاه جدید استخراج نفت حوزۀ نفتی آمو دریا را طی مراسم افتتاح نمود

محترم ملا عبدالغنی برادرآخند حین بازدید از بندرچابهار دریک نشست ویژه بامسؤلین ایرانی دیدارو گفتگوکرد

محترم ملا عبدالغنی برادر آخند طی سفر خود به جمهوری اسلامی ایران از بندر چابهار بازدید کرد

Pagination